Projekotwanie ogrodzenia z PCV na ogrodzenie i furtę sztachetowa nie wymaga pozwolenia na budowę oraz raportowania tego faktu gminie poza szczególnymi wypadkami.

Konstrukcja sztachetki z PCV na plot i furtę ze sztachet nie wymaga pozwolenia na to ani zgłaszania tego faktu do starostwa powiatowego poza kilkoma przypadkami.

Ploty plastykowe na ogrodzenie i furtkę sztachetowa nie przewyższające wysokości 2,2 m budowane miedzy dwoma ościennymi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności formalnych. Tyczy się to również ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:

  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów w sąsiedztwie dróg prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania ogrodzenie z plastyku na ogrodzenie i furtkę sztachetowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym ewentualnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy płotu powinno zawierać formę ogrodzenia, sposób zrealizowania jego montażu oraz planowany termin rozpoczęcia budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia należy dodać deklaracje o prawie do zarządzania posiadłością w zamysłach budowlanych a także jeżeli jest to wymagane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Czasem do budowy ogrodzenia z plastyku na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek wymagane są uzupełniające uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na miejsce zjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia można rozpocząć po 30 dniach od momentu zgłoszenia planowania jego budowy, o ile urząd nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Protest może być w sytuacji, jak zamierzane sztachety z plastyku na ogrodzenie i furtkę ze sztachet jest nieadekwatne z ustaleniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej drogi. W przypadku jak przewidywane balaski Winylowe na ogrodzenie i furtę ze sztachetekprzypuszczalnie może grozić bezpieczeństwu ludzi albo mienia, np. przez redukowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać pozyskania pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu jest ważne przez 2 lata. Wstrzymanie przystąpienia do robót przez ów czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w wypadku chęci zbudowania ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Advertisements